หนาวนี้ที่ดอยช้าง 1 ธันวาคม 2566 ถึง 30 มกราคม 2567

1. ลีซอ บ้านเดี่ยวเตียงเดี่ยวสำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,500 บาท/ห้อง/คืน 

2. อาข่า บ้านเดี่ยวเตียงเดี่ยวสำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,500 บาท/ห้อง/คืน 

3. แม้ว บ้านเดี่ยวเตียงเดี่ยวสำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,500 บาท/ห้อง/คืน 

4. กะเหรี่ยง บ้านเดี่ยวเตียงเดี่ยวสำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,500 บาท/ห้อง/คืน 

5. เย้า ห้องเดี่ยวเตียงคู่สำหรับ 3 ท่าน ราคา 2,000 บาท/ห้อง/คืน 

6. มูเซอ ห้องเดี่ยวเตียงคู่สำหรับ 3 ท่าน ราคา 2,000 บาท/ห้อง/คืน 

7. คะฉิ่น บ้านเดี่ยวเตียงคู่สำหรับ 4 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ห้อง/คืน

ราคานี้รวมอาหารเช้าพร้อมกาแฟสด

ต้องการจองห้องพักหรือข้อมูลเพิ่มเติม