การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงรายใช้ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าไปทาง อ.พาน ระยะทาง 22 กม. เมื่อถึงหลัก กม. 807 เลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย-เวียงป่าเป้า-ดอยสะเก็ด-เชียงใหม่) ไปอีก 23 กม. จนถึงหลัก กม.134 เป็นสามแยกดอยวาวี ปากทางเป็นย่านขายข้าวโพดหวานนับสิบเจ้า เลี้ยวขวาไปตามถนน รพช. บ้านตีนดอย – บ้านใหม่หมอกจ๋าม ผ่านทางเข้าเขื่อนแม่สรวย สภาพถนนเป็นทางลาดยางคดเคี้ยวไปตามไหล่ดอยอีก 5 กม. มีทางแยกขวามือขึ้นดอยช้างไปตามทางลาดยางมีป้ายบอกทางไปบ้านดอยช้างระยะทาง 15 กม.

 

การเดินทางโดยรถประจำทาง มีรถสองแถวชาวบ้านบริการ (สีแดง) วิ่งประจำทางจอดอยู่หน้าที่ว่าการ อ.แม่สรวย ออกในช่วงสาย หรือหากถ้าต้องการเหมารถให้สอบถามจากชาวบ้านบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ หรือติดต่อโทรศัพท์ 0818845845 (ตุ่ม)

 

https://goo.gl/maps/hbfF1eVWc5ju6yRt8 <linkแผนที่ บ้านสวนดอยช้าง